Thursday, July 30, 2009

Stop mixing languages!!!

Wujudkah Pencemaran Bahasa??

Mengikut pendapat saya, pencemaran bahasa wujud apabila dicampur adukkan dengan bahasa lain seperti tatabahasa ditunggang-terbalikan, nahu bahasa tidak dihiraukan dan tertib bahasa hilang sama sekali. Contohnya penggunaan "I" dan "You" dalam ayat merosakkan kesopanan sesuatu bahasa. Tambahanya pula, sms (Sistem pesanan ringkas) seperti penggunaan simbol, kod dan perkataan singkatan tertentu secara meluas dikatakkan punca kemerosotan sesuatu nahu bahasa. Kemerosotan pencapaiaan kelulusan bahasa Inggeris dalam peperiksaan (PMR 2003) juga dikatakkan berpunca daripada budaya perkhidmatan sms dan sembang internet dikalangan pelajar sehingga menjadikan mereka untuk menggunakan singkatan perkataan dalam karangan mereka. Masalahnya, bahasa sms terbawa-bawa kepada penggunaan rasmi hingga merosakkan bahasa, contohnya X - tak/tidak, 4 - for, cmna - Macamana , yg - yang, U - awak , tq - terima kasih , Ok - okey , lg - lagi , g - pergi, p'kdtn - perkhidmatan. Selain daripada itu, kebanyakkan pencemaran bahasa dikesan pada papan iklan, papan kenyataan, papan tanda, nama taman perumahan dan nama jalan. Kesimpulannya, mengenai pengaruh bahasa lain kedalan bahasa ibunda kita pada saya, kita perlu berpegang kepada prinsip "Buang yang keruh, Ambil yang jernih: iaitu kita perlu menilai bahasa kita. Jika pengguna tidak dapat membezakan ragam bahasa rasmi dengan bahasa basahan, pencemaran bahasa akan berlaku. Oleh iu seseorang tdak sepatutunya terikut-ikut dengan ragam bahasa basahan hingga menggunakkan ketika melakukkan urusan rasmi seperti karangan, surat rasmi dan memo.

No comments:

Post a Comment